U3F1ZWV6ZTIzODE0NTkxODFfQWN0aXZhdGlvbjI2OTc4NjUwNDM2

تردد قناة فضائية النجاح الجديد على النايل سات 2019

تردد قناة فضائية النجاح الجديد على النايل سات 2019

ظهور قناة فضائية النجاح على مدار النايل سات Nilesat 102/201 @ 7°W
على التردد
تردد قناة فضائية النجاح
تردد قناة فضائية النجاح
تردد قناة فضائية النجاح الجديد على النايل سات 2019

12054
عمودي
27500
مكان قناة
TES